Tag Archives: mesleki körlük

Tasarımcının Mesleki Körlüğü

Neredeyse on beş yıl internet kullanımının ardından buna sekiz dokuz sene de tasarım için ekleyin. Burada “tasarımcı körlüğü” şeklinde adlandırdığım bir soruna vakıf olduğuma kanaat getirdim.