Tag Archives: hastalık

Tasarımcının Mesleki Körlüğü

Neredeyse on beş yıl internet kullanımının ardından buna sekiz dokuz sene de tasarım için ekleyin. Burada “tasarımcı körlüğü” şeklinde adlandırdığım bir soruna vakıf olduğuma kanaat getirdim.